Zarządzenie Nr 206/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 27 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 32/2016 Burmistrza Miasta i Gminy w Staszowie z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie


Zarządzenie Nr 62/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian do Zarządzenia Nr 32/2016 Burmistrza Miasta i Gminy w Staszowie z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie


Zarządzenie Nr 32/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie


Zarządzenie nr 268/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie


Zarządzenie Nr 92/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia nr 7/2015 Burmistrza Miasta i Gminy w Staszowie z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie


Zarządzenie Nr 7/2015 z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie


Zarządzenie Nr 186/2013 z dnia 14 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie


Zarządzenie Nr 87/2013 z dnia 1 lipca 2013 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie


Zarządzenie Nr 19/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie


Zarządzenie Nr 9/2013 z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie


Zarządzenie Nr 91/2012 z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie


Zarządzenie Nr 61/2012 z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie


Zarządzenie Nr 12/2011 z dnia 7 lutego 2011 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie


Zarządzenie Nr 55/2010 z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie


Zarządzenie Nr 19/2009 z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie


Zarządzenie Nr 20/2007 z dnia 12 marca 2007 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie