1. Jacek Piwowarski - Przewodniczący

2. Ewa Markiewicz - zastępca przewodniczącego

3. Anna Karasińska

4. Dominik Rożek

5. Dariusz Kubalski

6. Tomasz Otrębski

7. Beata Gajek - Dyl

8. Gabriela Urbańska