1. Leontyna Jakubik - Przewodniczący

2. Piotr Mazur

3. Zdzisław Rożek

4. Dominik Rożek

5. Ireneusz Kwiecjasz

6. Beata Gajek - Dyl

7. Dariusz Kubalski

8. Roman Lasota

9. Tomasz Otrębski