w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Anne Czerwiec - Krauze - Dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązownicy Dużej do wniesienia pisemnego protestu na odrzucenie projektu składanego w ramach konkursu nr 2/1/9.1.2/POKL/2012.

Treść zarządzenia