w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowej oceny pracowników Urzędu Miasta i Gminy Staszów oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Staszów.

Treść zarządzenia

Treść załącznika do zarządzenia