w sprawie wprowadzenia zman w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok.

Treść zarządzenia