w sprawie zatwierdzenia druków dotyczących rejestracji żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na terenie Gminy Staszów

Treść zarządzenia