w sprawie powołania zespołu wizytującego lokale zgłoszone jako miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

Treść zarządzenia.