w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok

Treść uchwały

Treść załącznika nr 1 - Wydatki budżetu gminy na 2012 rok (zmiany)