w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku i Klubie Dziecięcym utworzonych przez Gminę Staszów.

Treść uchwały