w sprawie nadania statutu Żłobkowi w Staszowie

Treść uchwały

Treść załącznika nr 1 - Statut żłobka w Staszowie