w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek w Staszowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Staszów

Treść uchwały