w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Staszów.

Treść uchwały

Treść załącznika nr 6 - Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Staszowie