O G Ł O S Z E N I E

W dniu 28 listopada 2023 roku (wtorek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Staszowie odbędzie się CIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 16 listopada 2023 r.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2023 – 2037 – projekt nr 760/23,
b) wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2023 rok – projekt nr 761/23,
c) obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Staszów – projekt nr 762/23,
d) oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Miejsko – Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2022 rok – projekt nr 763/23,
e) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Staszów – projekt nr 764/23.
5. Wolne wnioski, w tym:
- informacja Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z działalności za okres od 15.11.2023 r. do 24.11.2023 r.
6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Staszowie
(-) Ireneusz Kwiecjasz