O G Ł O S Z E N I E

W dniu 17 listopada 2023 roku (piątek) o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie odbędzie się VIII SESJA MŁODZIEŻOWEJ RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 6 czerwca 2023 r.
4. Podsumowanie działalności I kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie.
5. Zamknięcie sesji.

Wiceprzewodniczący
Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie
(-) Karol Podkowa