w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Treść uchwały

link do ogłoszonego Aktu w Elektonicznym Dzienniku Województwa Świętokrzyskiego