w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Treść uchwały

link do ogłoszonego Aktu w Elektonicznym Dzienniku Województwa Świętokrzyskiego