w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

Treść uchwały

link do Aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego