w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2012 rok.

Treść zarządzenia

Treść załącznika nr 1

Treść załącznika nr 2

Treść załącznika nr 3