Uchwała Nr LX/505/2021 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2022 rok

Uchwała Nr LX/504/2021 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów na lata 2022-2035.

wszystkie kolejne zmiany  uchwały budżetowej i  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Staszów w 2022 roku znaleźć można się w zakładce: Akty Prawa Lokalnego -> Uchwały Rady Miejskiej -> 2022