Informacja o zmianie terminu składania ofert

Gmina Staszów informuje, o zmianie terminu składania ofert na przedmiotowe zamówienie.

Pierwotny termin tj. 27 styczeń 2022 roku godz: 13:00 zostaje zmieniony na 28 styczeń 2022 roku, godz: 13:00

Odpowiedzi na zadane pytania (28.01.2022 rok)

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - opis procedury testowej

Formularz oferty cenowej

Oświadczenie o stosowaniu minimalnego wynagrodzenia