o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Staszów na okres 3 lat.

Pełna treść ogłoszenia