w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wiśniowa na lata 2021 - 2030

Treść uchwały