w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie prawa własności nieruchomości jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki SIM SMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Treść uchwały