w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej

Treść uchwały