Burmistrz Miasta i Gminy Staszów działając w oparciu o art. 5b ust. 10 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372)  przedkłada  projekt uchwały  dotyczący  zmiany   uchwały   nr   XXX/285/2020   Rady   Miejskiej   w   Staszowie     z   dnia 24  września  2020  r.   w  sprawie  powołania  Młodzieżowej   Rady  Miejskiej   w   Staszowie  celem wyrażenia opinii przez podmioty reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty określone w  art.   3   ust.   3  ustawy   z   dnia   24   kwietnia   2003   r.   o   działalności   pożytku   publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038), działające na terenie miasta i gminy Staszów.
Wszelkie  opinie  do projektu  zmian  statutu  Młodzieżowej Rady Miejskiej w Staszowie należy przedłożyć na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 27 września 2021 r.

Burmistrz
Miasta i Gminy Staszów
   ( - ) Leszek Kopeć

Projekt uchwały [wersja pdf]

Statut Młodzieżowej Rady Miasta [wersja pdf]