w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok.

Treść uchwały

link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego