Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Staszów nr 86/2013 z dnia 1 lipca 2013 roku

Link do zarządzenia