w sprawie zmiany uchwały nr XIX/180/16 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 14 stycznia 2016r w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy.

Treść uchwały w formie pliku pdf