w sprawie podziału Gminy Stasżów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Treść uchwały

link do aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego