w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/32/11 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie powierzenia Spółce pod firmą: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzędowie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi poprzez ich zagospodarowanie w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi na terenie byłej Kopalni Siarki „Grzybów” w miejscowości Rzędów (gmina Tuczępy) oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „Kompleksowy System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie Gmina Tuczępy”, dofinansowanego ze środków wspólnotowych UE

Treść uchwały