Dyrektor Żłobka w Staszowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko głównego księgowego w wymiarze - 0,25 etatu
Nazwa jednostki: Żłobek w Staszowie
28-200 Staszów ul. Kilińskiego 20
tel. 15 8641484

Treść ogłoszenia