Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Staszowie informuje, że w toku przeprowadzonego postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze główny księgowy CIS została zatrudniona Pani Grażyna Mazur zam. Połaniec

Treść informacji

Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Staszowie ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze Główny Księgowy.

Treść ogłoszenia