Wniosek o sporządzenie pełnomocnictwa

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa