w sprawie zarządzenia przedterminowych wyborów sołtysa Sołectwa Wiązownica Kolonia

Treść uchwały