Skład komisji:

  • Altenberg Stanisław - przewodniczący
  • Zapart Kazimierz
  • Ludynia Zenon
  • Rożek Zdzisław
  • Dyl Czesław
  • Rybus Janusz
  • Otrębski Tomasz