1. Jacek Piwowarski - przewodniczący

2. Zdzisław Brzyszcz - z-ca przewodniczącego Komisji

3. Mariusz Łazarz - członek

4. Piotr Kasperkiewicz - członek

5. Anna Karasińska - członek

6. Tomasz Otrębski - członek

7. Dominik Rożek - członek

8. Hubert Gawłowicz - członek