w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XL/318/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Staszów.

Treść uchwały

link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego