w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2012 rok

Treść uchwały

Treść załączników do uchwały

link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego