INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 25 września 2018 r. Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754,  1000  i  1349),  w  celu powołania w gminie  Staszów obwodowych  komisji  wyborczych  w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Kielcach II

Link do informacji