w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Staszów

Treść uchwały