w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/462/17 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia przez Gminę Staszów pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu.

Treść uchwały