Skład komisji:

  • Urbańska Gabriela - przewodnicząca
  • Mazur Piotr
  • Rożek Dominik
  • Kubalski Dariusz
  • Kasperkiewicz Piotr
  • Otrębski Tomasz