w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Staszów od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Sztombergi, gmina Staszów

Treść uchwały