w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Staszów na rok 2017

Treść uchwały

Treść aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego