w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów za 2016 rok

Treść uchwały