w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku położonym w Staszowie przy ul. Rynek 1 na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu

Treść uchwały