w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV/649/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łaziska

Treść uchwały