w sprawie zmiany Uchwały Nr LIV/441/09 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 15 lipca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krzczonowice zmienionej Uchwałą Nr LXVII/548/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 26 lutego 2010 r. i Uchwałą Nr LXXIV/626/10 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 lipca 2010 roku

Treść uchwały