w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Staszów do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego” (Konkurs NR POIS.2.5/2/2016) oraz przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn.: „Kompleksowe zagospodarowanie obszarów zielonych na terenie miasta Staszowa”

Treść uchwały